Apis-mellifera-carnica-tip1

TIP 01
Oplojena gospodarska čebelja matica
kranjske čebele Apis m. carnica
– linijska vzreja –

Gospodarske čebelje matice Apis m. carnica Tip01
so potomke matičarjev linijske vzreje (Tip03) vrhunskih proizvodnih lastnosti, testiranih v proizvodnih pogojih, z močno izraženim čistilnim vedenjem (VSH).

Deviške matice, se parijo na plemeniščih, kjer so v radiusu vsaj 6 km naseljene samo avtohtone družine Kranjske čebele Apis m. carnica. Večina čebeljih družin je registriranih, kontroliranih in z znanim poreklom. Te družine vzrejajo veliko količino genetsko raznolikih trotov, kar zagotavlja zdravje, vitalnost in trdoživost prihodnjih generacij čebel in populacije.

S skrbno odbiro matičarjev in trotarjev, načrtno vzreja trotov, ter ustrezno namestitvijo v prostoru, vzpostavljamo pogoje za odlično oprašene matice.
Z utečenim sistemom vzreje zagotavljamo stalno visoko kakovost vzrejenih matic s povprečno težo 220mg.

Matice se plodijo v kozjanskih hramčkih.
Med pobiranjem oprašenih čebeljih matic preverimo količino in strnjenost zalege, kakor tudi izgled čebelje matice.
Le čebelje matice, ki izpolnjujejo vse kriterije označimo z opalitno ploščico in vpišemo v izvorno rodovniško knjigo za kranjsko čebelo (KIS).
Matica prejme unikatno rodovniško številko.

Gospodarska čebelja matica je čistokrvna kranjska čebela Apis m. carnica. F0
Troti gospodarske čebelje matice so čistokrvna kranjska čebela Apis m. carnica. F0
Hčere gospodarske čebelje matice so čistokrvna kranjska čebela ali matica Apis m. carnica. Ustrezno odbrane so primerne za nadaljno vzrejo čebeljih matic F1.
Troti hčere gospodarske čebelje matice so čistokrvna kranjska čebela Apis m. carnica. F0

Označevanje: Gospodarske čebelje matice Kranjske čebele so označene z opalitno ploščico s številko v barvi leta rojstva. Vsaka gospodarna matica je vpisana z unikatno rodovniško številko v izvorno rodovniško knjigo za kranjsko čebelo, ki jo vodi Kmetijski inštitut Slovenije (KIS).
Z matico prejmete izpisek iz izvorne rodovniške knjige za kranjsko čebelo, iz katerega je razvidno poreklo čebelje matice, plemenilna lokacija.
Čebelje matice Tip01 so na voljo med 1. majem in 1. oktobrom
Cena: 20 € (poštnina ni vključena v ceno)
Apis-mellifera-carnica-tip1

TIP 01LB
Oplojena gospodarska čebelja matica
kranjske čebele Apis m. carnica
– rodovniška vzreja –

Gospodarske čebelje matice Apis m. carnica Tip01LB
so potomke matičarjev rodovniške vzreje (Tip05),
selekcioniranih linij (52090-2020 x 15812-2016),
Obe liniji sta idelanih morfoloških in vrhunskih etoloških lastnosti.

Deviške matice, se parijo na plemeniščih, kjer so v radiusu vsaj 6 km naseljene samo avtohtone družine Kranjske čebele Apis m. carnica. Večina čebeljih družin je registriranih, kontroliranih in z znanim poreklom. Te družine vzrejajo veliko količino genetsko raznolikih trotov, kar zagotavlja zdravje, vitalnost in trdoživost prihodnjih generacij čebel in populacije.

S skrbno odbiro matičarjev in trotarjev, načrtno vzreja trotov, ter ustrezno namestitvijo v prostoru, vzpostavljamo pogoje za odlično oprašene matice.
Z utečenim sistemom vzreje zagotavljamo stalno visoko kakovost vzrejenih matic s povprečno težo 220mg.

Matice se plodijo v kozjanskih hramčkih.
Med pobiranjem oprašenih čebeljih matic preverimo količino in strnjenost zalege, kakor tudi izgled čebelje matice.
Le čebelje matice, ki izpolnjujejo vse kriterije označimo z opalitno ploščico in vpišemo v izvorno rodovniško knjigo za kranjsko čebelo (KIS).
Matica prejme unikatno rodovniško številko.

Gospodarska čebelja matica Tip01LB je čistokrvna kranjska čebela Apis m. carnica. F0
Troti gospodarske čebelje matice Tip01LB so čistokrvna kranjska čebela Apis m. carnica. F0
Hčere gospodarske čebelje matice so čistokrvna kranjska čebela ali matica Apis m. carnica. Ustrezno odbrane so primerne za nadaljno vzrejo čebeljih matic F0 in F1.
Troti hčere gospodarske čebelje matice so čistokrvna kranjska čebela Apis m. carnica. F0

Označevanje: Gospodarske čebelje matice Kranjske čebele so označene z opalitno ploščico s številko v barvi leta rojstva. Vsaka gospodarna matica je vpisana z unikatno rodovniško številko v izvorno rodovniško knjigo za kranjsko čebelo, ki jo vodi Kmetijski inštitut Slovenije (KIS).
Z matico prejmete izpisek iz izvorne rodovniške knjige za kranjsko čebelo, iz katerega je razvidno poreklo čebelje matice, plemenilna lokacija.
Čebelje matice Tip01LB so na voljo med 1. majem in 1. oktobrom
Cena: 35 € (poštnina ni vključena v ceno)
Naprej