Apis-mellifera-carnica-tip5

TIP 05
MATIČARJI
prezimljene čebelje matice s kontroliranim poreklom

projekt: “VARUH”

Zaradi velikega povpraševanja je potrebno prezimljene čebelje matice s kontroliranim poreklom naročiti v naprej.
Vsako leto imamo v ponudbi le omejeno število matičarjev.
Matičarji so čebelje matice Kranjske čebele potomke matic vrhunskih proizvodjih lastnosti,
testiranih v proizvodnjih pogojih, z močno izraženim čistilnim vedenjem (VSH).
Matice so oplojene na plemenilni postaji Podskalica.
Matičarji Kranjske čebele so namenjeni:
ustvarjanju novih linij in kombinacij,
vzreji rodovniških čebeljih matic,
vzreji gospodarskih čebeljih matic,
vzreji trotovskih linij.

Matičarji – matice kranjske čebele ter njene potomke,
ustrezajo morfološkim in etološkim značilnostim za kranjsko čebelo:
barvni index, intenziven pomladanski razvoj, mirno sedenje na satju, obrambno vedenje, kompaktno zaleganje, skromna zimska poraba hrane.
Opravljena klinična preiskava na spore noseme apis, izmerjen kubitalni indeks.
Matičarji – čebelje matice so čistokrvne Kranjske čebele.

Označevanje: Matičarji – čebelje matice Kranjske čebele so označene z opalitno ploščico s številko v barvi leta rojstva. Vsak matičar – čebelja matica Kranjske čebele je vpisana v izvorno rodovniško knjigo za Kranjsko čebelo z unikatno rodoviško številko. Z matico prejmete izpisek iz izvorne rodovniške knjige za Kranjsko čebelo.
Prevzem ali dostava: med 1. aprilom in 15. majem. Cena: 290 €
(poštnina ni vključena v ceno)
Nazaj
2019-02-05T11:20:04+00:00