Advanced selection program for Authentic Apis mellifera carnica

project: “The Guardians”

Cilj projekta je ohranjanje in selekcija lokalne populacije Kranjske čebele Apis m. carnica.

Plemenilno okrožje BOHOR, Kozjansko
Plemenilna lokacija PODSKALICA

Breeders: Ivana Kovačević in Matija Koštomaj
Controlled radius 3 km (2019) / 4,5 km (2020) / 6 km (2021-22).

Diverse, selected and controlled drone population – local population Apis m. carnica.
Virgin queen bees are produced at first class, tested and hygienic breeder queens (VSH).

advanced-selection-program-for-authentic-apis-mellifera-carnica-podskalica_2019
Next
Back
2020-01-17T20:39:06+00:00