O Kranjski čebeli2019-02-05T11:21:03+00:00

Kozjansko

kozjansko_Slovenija-Authentic-Apis-mellifera-carnica

Kozjansko, tudi Srednje Sotelsko je pretežno gričevnata pokrajina v srednjem delu vzhodne Slovenije. Kozjansko obsega vzhodni del Posavskega hribovja v porečju reke Bistrice.

Na vzhodu meji na reko Sotlo, na severu na hribe Plešivec (686 mnm) in Žusem (669 mnm), zahodno mejo predstavlja področje pritokov Save in Savinje, južno pa hriba Bohor (1023 mnm) in Orlica (Veliki vrh, 697 mnm). Večja pokrajinska naselja so Bistrica ob Sotli, Kozje, Šentjur, Planina pri Sevnici in Podčetrtek. Vzhodni del Kozjanskega je zaznamovan z vinogradniškimi območji, ki spadajo v slovenski vinorodni okoliš Šmarje – Virštanj. Zahodni del Kozjanskega je pretežno gozdnat.

Kozjansko z Obsoteljem je od leta 2010 uvrščeno UNESCO-v MAB seznam kot biosferni rezervat.

Naprej