Nadgrajen selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica

Pridelek gozdnega medu lahko v posameznih sezonah predstavlja večino letnega pridelka.
Productivity-003-authentic-apis-m-carnica
Naprej
Nazaj
2019-02-05T11:19:39+00:00