Nadgrajen selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica

projekt: “VARUH”

Cilj projekta je ohranjanje in selekcija lokalne populacije čebel Apis m. carnica.

Na plemenilni postaji Podskalica
se prosto parijo matice, ki so potomke strogo odbranih matičarjev
z lokalno, nadzorovano populacijo trotov.
advanced-selection-program-for-authentic-apis-mellifera-carnica-podskalica_2019
Matičarje je odbrala Ivana Kovačević. V progenem testu 2017 so bile matice najbolje ocenjene (1.) s selekcijskim indeksom 17,259.
Oplemenjene čebelje matice
potomke vrhunskih matičarjev, testiranih v pogojih reje, z visokim čistilnim vedenjem (VSH)
x
lokalna populacija trotov Apis m. carnica
bodo na voljo od 20. maja do 15. septembra.
Naprej
Nazaj
2019-02-05T11:19:39+00:00