Nadgrajen selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica

Breeding drones 001-authentic-apis-m-carnica
Glavni razlog za vzdrževanje trotarjev je zagotoviti zadostno število odbranih in ravno pravi čas godnih trotov za parjenje.
Naprej
Nazaj
2019-02-05T11:19:39+00:00