Apis-mellifera-carnica-tip2

TIP 02
Prezimljena gospodarska čebelja matica
kranjske čebele Apis mellifera carnica
– linijska vzreja –

Prezimljene gospodarske čebelje matice kranjske čebele zagotavljajo dober začetek vzrejne sezone.
Primerne so kot trotarji (za vzrejo trotov) kakor tudi za proizvodnjo gospodarskih matic.

Prezimljene gospodarske čebelje matice Apis m. carnica Tip02
so potomke matičarjev linijske vzreje (Tip03) vrhunskih proizvodnih lastnosti, testiranih v proizvodnih pogojih, z močno izraženim čistilnim vedenjem (VSH).

Prezimljene gospodarske matice kranjske čebele ter njene potomke, ustrezajo morfološkim in etološkim značilnostim za kranjsko čebelo:
barvni indeks, intenziven pomladanski razvoj, mirno sedenje na satju, obrambno vedenje, kompaktno zaleganje, skromna zimska poraba hrane.

Prezimljene gospodarske matice so čistokrvne Kranjske čebele.
Na voljo je le omejeno število čebeljih matic. Zaželjena je zgodnja rezervacija.
Možen je prevzem matice z družino.

Označevanje: Prezimljene gospodarske čebelje matice Kranjske čebele so označene z opalitno ploščico s številko v barvi leta rojstva. Vsaka gospodarna matica je vpisana v izvorno rodovniško knjigo za Kranjsko čebelo z unikatno rodovniško številko. Z matico prejmete izpisek iz izvorne rodovniške knjige za Kranjsko čebelo.
Prevzem ali dostava: med 1. aprilom in 15. majem
Cena: 90 € (poštnina ni vključena v ceno)
Naprej
Nazaj