Nadgrajen selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica

Vzrejamo čebele z visoko stopnjo čistilnega vedenja. Intenzivnost čistilnega vedenja merimo z metodo prebadanja čebeljih celic (Pin kill test).
Apis_m_carnica_pin_kill_test_32
Naprej
Nazaj