Vzrejališče čebeljih matic Medokošt & Medovita
Kranjska čebela, Apis mellifera carnica, Pollmann, 1879