Nadgrajen selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica
– Kakovost plemenenja – 

Deviške matice, se parijo na plemeniščih, kjer so v radiusu vsaj 6 km naseljene samo avtohtone družine Kranjske čebele Apis m. carnica. Večina čebeljih družin je registriranih, kontroliranih in z znanim poreklom. Te družine vzrejajo veliko količino genetsko raznolikih trotov, kar zagotavlja zdravje, vitalnost in trdoživost prihodnjih generacij čebel in populacije.

Matice se plodijo v kozjanskih hramčkih.
Med pobiranjem oprašenih čebeljih matic preverimo količino in strnjenost zalege, kakor tudi izgled čebelje matice.
Le čebelje matice, ki izpolnjujejo vse kriterije označimo z opalitno ploščico in vpišemo v izvorno rodovniško knjigo za kranjsko čebelo (KIS).
Matica prejme unikatno rodovniško številko.

TIP 01 Oplojena gospodarska čebelja matica
Naprej
Nazaj