Vzrejališče odprtega tipa – grafični prikaz distribucije čebeljih družin

kontrola_plemenenja-r14km

Več kot 450 gospodarnih družin sestrskih linij (trotarji) nameščenih na 20 lokacijah v plemenilnem radiusu 7 km.

kontrola_plemenenja_M&M

95 % čebeljih družin v radiusu 3 km je registriranih, kontroliranih z znanim poreklom (trotarji z znanim poreklom).

kontrola_plemenenja_M&M+O

98 % čebeljih družin v radiusu 6 km je registriranih in kontroliranih. Lokalni čebelarji izvajajo osnovno odbiro v svojih čebelnjakih v skladu z nacionalnim programom za Kranjsko čebelo.

kontrola_plemenenja_M&M+O+Pl

Plemenišča čebeljih matic z r 3km.

Naprej
Nazaj