Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje

kozjansko_Slovenija-Authentic-Apis-mellifera-carnica

Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje je razdeljeno na:

  • osrednje s prevladujočimi naravovarstvenimi cilji (140 km2),
  • robno s cilji, ki podpirajo varstvo v osrednjem območju (360 km2) in
  • prehodno ali vplivno s prevladujočimi cilji trajnostnega razvoja (447 km2)

V osrednjem območju se nahaja celotno zavarovano območje Kozjanskega regijskega parka, skoraj polovica osrednjega in robnega območja pripada območjem Natura 2000.

Območje zajema enajst občin. Največji delež ozemlja osrednjega in robnega dela biosfernega območja imajo občine Bistrica ob Sotli, Dobje in Kozje, sledijo Podčetrtek, Laško, Šentjur, Brežice, Sevnica, Krško, Šmarje pri Jelšah in Radeče.

V okviru projekta Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem je nastal ozaveščevalni film o pomenu Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki si ga lahko ogledate spodaj.


vir: https://kozjanski-park.si/

Naprej