Nadgrajen selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica

Pridelek gozdnega medu lahko v posameznih sezonah predstavlja večino letnega pridelka.
Productivity-003-authentic-apis-m-carnica
Naprej
Nazaj