Nadgrajen selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica

projekt: “VARUH”

Cilj projekta je ohranjanje in selekcija lokalne populacije Kranjske čebele Apis m. carnica.
Zdrava, mirna, vitalna in donosna lokalna populacija Kranjske čebele.

Plemenilno okrožje BOHOR, Kozjansko
Plemenilna lokacija PODSKALICA

Vzrejevalca: Ivana Kovačević in Matija Koštomaj
Kontroliran radius 3 km (2019-20) / 4,5 km (2021-23)
Raznolika, odbrana in nadzorovana lokalna populacija trotarjev Kranjske čebele / Apis m. carnica.
Trotarje odbirajo, oskrbujejo in načrtno vzrejajo čebelarji v vplivnem radiusu PL Podskalica.
Deviške matice so potomke vrhunskih matičarjev, testiranih v pogojih reje, z visokim čistilnim vedenjem (VSH).

Čebelje matice bodo na voljo od 20. maja do 15. septembra 2023.

Vloga čebelarjev

 • Takoj izločijo vse neustrezne družine iz reje (barvni index, poapnela zalega, agresivnost…)
 • Izgubo matic nadomestijo z lastnimi maticami ali z maticami iz plemenilnega okoliša ali maticami oplojenih na PL Podskalica.
 • Odbirajo najboljše družine v lastnem čebelarstvu in jih tudi aktivno razmnožujejo.
 • Načrtno vzrejajo trote v vsaj 1/3 najboljših družin.

Vloga vzrejališča čebeljih matic v rejnem okrožju Bohor, Kozjansko

 • Dolgoročen cilj je usposobiti čebelarje za samooskrbo z maticami.
 • Čebelarjem nudi strokovno, logistnično podporo
  * matice
  * matičniki
  * znanje / svetovanje
  * povezovanje
 • Posledica je nadzorovana in zdrava populacija trotarjev.
 • Čebelarji pridelajo več pridelkov,
  razmnožijo in prezimijo več družin,
  odprodajajo viške čebeljih družin (pozitivna selekcija),
  pridobivajo nove veščine in krepijo zavest o pomenu ohranjanja lokalne populacije Kranjske čebele.
 • Rezultati sodelovanja imajo takojšen učinek na stanje populacije.
 • Triletni ciklus!

Projekt Varuh sezona 2020-21
širitev kontroliranega radiusa na 4,5 km
KHR 2021, varuh Kuhar Franc
STR 2021, varuhinja Strnad Nevenka

Projekt Varuh sezona 2019
predavanje za čebelarje v organizaciji ČZS, dr, Peter Kozmus
vzpostavitev plemenilne lokacije (PL) PODSKALICA
vzpostavitev plemenilnega okrožja BOHOR v r 3km
KLN 2019, varuh Klenovšek Mitja

Naprej
Nazaj