Primarni selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica

Lokalni čebelarji v skladu z nacionalnim programom za Kranjsko čebelo izvajajo osnovno odbiro v svojih čebelnjakih.

Čebelje družine se odbirajo na sledeče kriterije:
barvi indeks, mirnost sedenja na satju, obrambno vedenje, rojivost, kompaktnost zalege, živalnost.

V vseh družinah, ki ne izpolnjujejo zastavljenih kriterijev, zamenjajo matico z maticami lastne vzreje ali maticami iz odobrenega vzrejališča čebeljih matic.

Apis-m-carnica-Primary-selection-program_1_si

Barvni indeks

Apis_m_carnica_medokost
  1. Strnjenost zalege ocenimo v procentih. Število praznih celic na zaleženem satu s pokrito zalego običajno ne presega 10 %.

  2. Mirnost sedenja na satju – čebele mirno sedijo na satju, med samim pregledom se ne vznemirjajo,

  3. Obrambno vedenje – Med rutinskim pregledom čebele ne pikajo. Med pregledom ne potrebujemo dima in zaščitne opreme.

Film: Osnovna odbira, ČZS
https://www.youtube.com/watch?v=7a-uQ11EUR0
Naprej
Nazaj