Vzrejališče odprtega tipa – rasno vzrejališče / plemenišče

lokacija-vzrejalisca_Medokost

Pri takem tipu vzrejališča je dovoljen vnos drugega genskega materiala (lokalna populacija + matice odobrenih vzrejališč) v vzrejno populacijo. S tem je bistveno zmanjšana možnost parjenja v sorodstvu. Testne čebelje družine sestrskih linij so nameščene na različnih lokacijah (progeni test, direktni test), kar je posebej uporabo za računanje selekcijskega indeksa. Velike razlike med družinami, nameščenih na različnih lokacijah kažejo na vpliv genov na performans čebelje družine.

Primer koncepta vzreje vzrejališča odprtega tipa. Povzeto po Cornuet and Chevalet, 1987:
Prva generacija: Odbira na podlagi individualnih vrednosti.
Druga generacija: družine so rangirane po selekcijskem indeksu ali vzrejnih vrednostih. Najboljših 10 družin je uporabljeno za vzrejo matic – Matičarji, in vzrejo trotov – Trotarji.
Na področju plemenilne postaje so prisotni selekcionirani kot tudi ne selekcionirani troti.

Standard methods for rearing and selection of
Apis mellifera queens; IBRA 2013
http://www.coloss.org

Naprej