Nadgrajen selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica

Matičarji so pregledani na Nosema apis in z izmerjenim kubitalnim indeksom, ki je med 2,4 in 3,0.
TEST-KRILO-1-authentic-apis-m-carnica-Health care – data
Naprej
Nazaj