Nadgrajen selekcijski program za Kranjsko čebelo Apis mellifera carnica

Apis_m_carnica_bees_Health care – control
1. Redni leti pregled pred začetkom vzrejne sezone (Nacionalni veterinarski inštitut).
2. Vsakoletna odobritev matičarjev za tekočo vzrejno sezono. (Delovna skupina za odobritev vzrejališč v sestavi PRO – kmetijski inštitut Slovenije, DPO – Čebelarska zveza Slovenije)
Naprej
Nazaj